Dintinglysning

Udgangspunktet i dansk ret er, at rettigheder over fast ejendom skal tinglyses for at være gyldige over for aftaler om ejendommen.

Vi påtager os ansvaret for at dit skøde udarbejdes og tinglyses korrekt. Du er sikret:

 • Professionel rådgivning

 • Udarbejdelse af skøde

 • Tinglysning af skøde

 • Afslutning af sagen

Derfor skal et skøde tinglyses

 • Ved tinglysning af dit skøde sikrer du dig rettighederne over din ejendom. Alle rettigheder og forpligtelser overgår fra sælger til køber, hvorved du bliver den officielle ejer.

 • Hvis sælger har solgt ejendommen til mere end én køber, vil det være den køber, der først har tinglyst skødet, som er den retmæssige ejer. Dermed er tinglysning købers sikringsakt.

 • Derudover skal det bemærkes, at bankerne og kreditforeningerne kræver, at man er den officielle ejer af sin ejendom, førend man kan optage et lån i ejendommen.

Når vi foretager tinglysning af skøde, skal vi bruge:

 • Boligens adresse

 • Køber og sælgers fulde navn og cpr.nr.

 • Overtagelsesdag

 • Købesum

 • Status på boligen (fx ejerlejlighed, villa, grund osv.)

 • Information på både køber og sælgers pengeinstitut (bank, rådgivers navn samt mail og tlf.)

Når vi har modtaget disse oplysninger, udarbejder vi skødet. Skødet anmeldes til tinglysning, så snart vi har modtaget tinglysningsafgiften. Skødet underskrives ved hjælp af NEM-ID.

Tinglysningsafgift

Når du skal tinglyse et dokument, skal du betale tinglysningsafgift. Afgiften afhænger af hvad du skal tinglyse og hvor stor en værdi det drejer sig om. Skal du tinglyse et skøde for en fast ejendom, koster det 1.750 kroner plus 0,6 procent af ejerskiftesummen eller ejendomsværdien. Tinglysning af et skøde vedrørende ejendom til en værdi af 2 millioner vil således koste:

2.000.000 kr. × 0,6 % +1.750 kr. =13.750 kr.

Forsidebillede dintinglysning.dk
Luk menu