Dintinglysning

Hvad er servitutter:

  • Servitutter er begrænsede rettigheder over fast ejendom, der medfører at boligejerens råderet over ejendommen indskrænkes. Servitutter kan være færdselsret, jagtret, aftægtsret og forkøbsret.

  • Ved privatretlige rettigheder har en privatperson tinglyst en ret over ejendommen. Ved offentlige rettigheder har en myndighed retten over ejendommen.   

  • Før man skriver under ved et huskøb, er det vigtigt at undersøge, om der er servitutter på ejendommen.

Tinglysning af servitutter:

  • En servitut skal tinglyses for at have gyldighed over for senere aftaleerhververe i god tro og over for kreditorer.

  • Når man tinglyser servitutter, betyder det, at det bliver registreret offentligt, at man har en rettighed. Det gælder på samme måde som ved tinglysning af skøder, hvor ejendomsretten over huset registreres offentligt, så alle kan se, hvem der er ejer af ejendommen.

  • Alle gældende servitutter står anført på hver enkelt ejendom i tingbogen.

Hvad skal man vide, før man tinglyser:

  • Tinglysning af servitutter sker digitalt på hjemmesiden tinglysning.dk i tingbogen. Man udfylder en formular, der underskrives af parterne med NemID.

  • Når man tinglyser en servitut, bør der være en, der er anført som påtaleberettiget. Den påtaleberettiget godkender ændringer og aflysninger af servitutter.

Aflysning af gamle servitutter:

  • Hvis man ønsker at aflyse en servitut, sker det digitalt via en aflysningspåtegning. Denne aflysningspåtegning skal underskrives af den, som har påtaleretten. Det kan også være påkrævet, at ejendommens ejer underskriver.

Luk menu