Dintinglysning

Hvad er omfattet af fast ejendom:

 • Fast ejendom dækker både over bygninger og jordarealer.

 • Hvis man har bygning med tilstødende jord, vil det samlet set anses som fast ejendom og derfor have en samlet værdi.

 • Der gælder særlige regler, når det er bygning på lejet grund.

Hvad er pant i fast ejendom:

 • Når man udsteder pant i fast ejendom, er det en sikkerhed, som kan bruges, når man skal opfylde sin forpligtelse – oftest vil det være at stille sikkerhed for et lån via pantebrevet.

 • Låntagers sikkerhed består i, at hvis forpligtelsen fra långiver ikke overholdes, vil låntager i nogle tilfælde kunne kræve ejendommen på tvangsauktion.

 • I forbindelse med aftalen oprettes der et pantebrev, der indeholder de juridiske forpligtelser omkring lånet.

Lån i friværdien:

 • Hvis ejeren ønsker at tage et lån i friværdien, kan ejendommen bruges til at stille sikkerhed for lånet i friværdien.

 • Friværdi er den værdi, som boligen har, når gælden er trukket fra.

 • Når man skal tage lån i friværdien, kan man maksimalt låne det beløb, som friværdien har.

 • Fordelen ved at stille ejendommen som sikkerhed for et lån i friværdien er, at man oftest opnår lån til lavere rente.

Tinglysning af pant i fast ejendom:

 • Alle rettigheder over fast ejendom skal tinglyses, hvilket også gælder for pantebreve.

 • Det er en betingelse for pantebrevets gyldighed, at det er tinglyst. Hvis det ikke tinglyses, vil långiver ikke har nogen sikkerhed for lånet.

 • I dag foregår alt tinglysning online via tinglysning.dk under pantsætning.

 • Når man tinglyser fast ejendom, siger man, at långiver får underpant i ejendommen, hvilket modsat håndpant betyder, at ejeren beholder det pantsatte aktiv.

Hvad koster tinglysningsafgiften til staten:

Tinglysningsafgiften er et fast beløb på 1750 kr. samt et variabelt beløb på 1,5 % af det pantesikrede beløb.

Luk menu