Dintinglysning

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt, er en fuldmagt, som skal være gældende i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og ikke længere selv kan tage være på dine økonomiske eller personlige forhold. Det er ikke sikkert, at fremtidsfuldmagten sættes i kraft, men hvis den gør, er det den eller de personer, som du har udpeget som fremtidsfuldmægtige, der repræsenterer dig og handler på dine vegne.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

For at kunne oprette en fremtidsfuldmagt skal du:

 • Være fyldt 18 år

 • Være i stand til at handle fornuftsmæssigt

At være i stand til at handle fornuftmæssigt betyder, at du kan forstå konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt.

Hvem kan man gøre til fuldmægtig?

Du bestemmer selv, hvem du vælger at indsætte som fremtidsfuldmægtige.
Der er dog enkelte krav til den person/de personer, du vælger som fremtidsfuldmægtig/fremtidsfuldmægtige – på det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten sættes i krav, må den fuldmægtige ikke:

 • Være under 18 år

 • Være under værgemål

 • Selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Du kan vælge en eller flere fremtidsfuldmægtige. Du kan også indsætte subsidiære fuldmægtige, som skal træde til, hvis den/de primære fremtidsfuldmægtige ikke længere kan varetage opgaven.

Hvordan laver man en fremtidsfuldmagt

En advokat kan udforme fremtidsfuldmagen, og rådgive om det juridiske i forhold til en fremtidsfuldmagt.  Inden du mødes med advokaten, er det en god idé at tage stilling til eksempelvis:

 • Om du ønsker en eller flere fremtidsfuldmægtige

 • Om du ønsker at indsætte en eller flere subsidiære fremtidsfuldmægtige

 • Hvem du ønsker at indsætte som fremtidsfuldmægtig/fremtidsfuldmægtige i fuldmagten

Det kan også være en rigtig god ide at tage en snak med den/de personer, som du ønsker at indsætte som fremtidsfuldmægtige. På den måde sikre du dig, at personen har evne og vilje til at varetage opgaven.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt koster 3.000 kr. inkl. moms og tinglysning.

Hvis ægtefæller eller samlevende ønsker to enslydende fremtidsfuldmagter gives der rabat på den ene fremtidsfuldmagt, således at den samlede pris på to fremtidsfu1dmagter er 4.500 kr. inkl. moms og tinglysning.

Derfor skal du oprette en fremtidsfuldmagt

 • Du bestemmer, hvem der skal varetage dine interesser, såfremt du ikke selv er i stand til det længere – eksempelvis på grund af alvorlig sygdom eller demens.

 • Fremtidsfuldmagten giver en eller flere personer efter dit valg, mulighed for at sørge for de økonomiske og personlige forhold for dig.

 • Fremtidsfuldmagten vil først træde i kraft, hvis du mister evnen til at tage vare på dine egne interesser, og skal udarbejdes og underskrives, mens du fortsat er i stand til det.

 • Du undgår, at din formue anbringes og forvaltes efter reglerne i Værgemålsloven.

 • Du undgår at blive umyndiggjort- det sker ofte for at lette processer, eksempelvis i forbindelse med salg af fast ejendom.

Luk menu